کشت هیدروپونیک شوید

کشت شوید به روش هیدروپونیک

کشت هیدروپونیک شوید می‌تواند یک کشت موفق باشد، نه تنها شوید بلکه بیشتر گیاهان وسبزیجات برگی را می‌توان در سیستم هیدروپونیک پرورش داد. چون کار کاردن در سیستم بسیار اسان است. در اول کار می‌توانید بذرها در هیدروپونیک بکارید یا از خاک استفاده کنید و پس لز جوانه زدن انها را به سیستم هسدروپونیک انتقال …

کشت شوید به روش هیدروپونیک ادامه »