مقایسه‌ی سودآوری کشت خاکی و کشت هیدروپونیک

این سوال برای بسیاری از کشاورزان وجود دارد که سودآوری کشت خاکی بهتر است یا سودآوری روش‌هایی که به خاک احتیاج ندارند. از آن جایی که بسیاری از ملاحظات مربوط به گیاهان مانند بیماری‌های گیاهان و آفت‌ها در روش‌های بدون خاک کمتر است این نوع از کشت برای کشاورزان جذاب می‌باشد و شاید مهم‌ترین سوالی …

مقایسه‌ی سودآوری کشت خاکی و کشت هیدروپونیک ادامه »