پلتفرم مدیریت اقلیم گلخانه اسمایلی فارم

قدرت گرفته از فناوری اینترنت اشیا

همیشه و در هر مکانی با خیال آسوده گلخانه خود را مدیریت نمایید.

پلتفرم مدیریت اقلیم اسمایلی فارم یک سامانه تحت وب برای رصد و کنترل ۲۴ ساعته گلخانه است. به منظور استفاده از این پلتفرم گلخانه مجهز به انواع سنسورهای مورد نیاز می‌شود و این سنسورها تمام اطلاعات لازم را از سطح گلخانه جمع‌آوری کرده و برای پردازنده مرکزی ارسال می‌کنند. پردازنده مرکزی با استفاده از اطلاعاتی که کاربر به پلتفرم داده است نظیر دما و رطوبت دلخواه، میزان نور مجاز، زمان‌بندی روشن و خاموش کردن نورهای رشد و... فرمان‌های لازم را به ادوات گلخانه ارسال می‌کند. بدین صورت روشن و خاموش کردن و به طور کلی کنترل ادوات گلخانه به صورت خودکار صورت می‌پذیرد و کاربر در هر لحظه می‌تواند بر عملکرد گلخانه خود نظارت داشته باشد.

نظرات مشتریان

بدون شک نظرات شما در بهبود این پلتفرم و ارتقای قابلیت‌های آن بسیار سازنده خواهد بود. بنابراین ما مشتاق شنیدن نظرات سازنده شما هستیم.

مشتریان ما چه کسانی هستند؟

مشتریان ما گلخانه داران خصوصا گلخانه داران صنعتی هستند که خطای انسانی می‌تواند موجب خسارت هنگفتی به آن‌ها وارد سازد. با استفاده از پلتفرم مدیریت اقلیم گلخانه خطای انسانی به صفر می‌رسد.

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks

Elizabeth Sofia WordPress Dev.

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks

Amelia Mia WordPress Dev.

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks

Charlie Cooper WordPress Dev.

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks

Elizabeth Sofia WordPress Dev.

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks

Amelia Mia WordPress Dev.

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks

Charlie Cooper WordPress Dev.