کشت هیدروپونیک میکروگرین

کشت میکروگرین به روش هیدروپونیک

میکروگرین یک اصطلاحی است، که برای بازاریابان به  کار می‌رود. در واقع میکروگرین، به سبزی و خوراکی‌هایی از دانه‌های سبزی و گیاه رشد می‌کنند گفته می‌شود. میکروگرین‌ها کوچک‌تر از سبزی‌ها و وبزرگ‌تر از جوانه‌ها هستند. ان‌ها برای رشد به بستر رشد نیاز دارند. بستر رشد می‌تواند خاک یا بستر کشت‌های دیگر مثل بستر کشت هیدروپونیک …

کشت میکروگرین به روش هیدروپونیک ادامه »