هوشمند سازی

روش‌های مختلف کنترل گلخانه هوشمند و انواع ان

روش‌های مختلف کنترل گلخانه هوشمند و انواع آن

روش‌های مختلف کنترل گلخانه هوشمند و انواع ان   امروزه به علت تغییرات شرایط آب و هوایی، کاهش منابع کافی برای کشاورزی،‌ افزایش جمعیت و… صنعت کشاورزی تحت تاثیر قرار گرفته است، به همین دلیل است که سیستم کشاورزی در جهان به سمت کشت های گلخانه ای کشانده شده است زیرا  استفاده از گلخانه ها این …

روش‌های مختلف کنترل گلخانه هوشمند و انواع آن ادامه »

گلخانه هوشمند چیست؟

گلخانه هوشمند چیست؟

گلخانه هوشمند  چیست؟ قبل از این که سراغ گلخانه هوشمند برویم. بابد به تاریخچه گلخانه یک سری بزنیم. ایده رشد گیاهان در مناطق تحت کنترل محیط زیست از زمان روم باستان وجود داشته است. اولین گلخانه های مدرن در قرن هفدهم در اروپا ظاهر شدند. این گلخانه های خصوصی عمدتاً توسط افراد ثروتمند و تحصیل کرده برای …

گلخانه هوشمند چیست؟ ادامه »