پرورش بنفشه افریقایی

پرورش بنفشه آفریقایی

بنفشه افریقایی حدودا نزدیک به ۱۰۰ سال است یک گل اپارتمانی محبوب در سطح جهانی محسوب می‌شود. و به خاطر همین پرورش بنفشه افریقایی دلایل خوبی برای مجحبوبیتش دارد. مهم ترین دلیلش را می‌توان این‌گونه گفت که با مراقبت صحیح، می‌تواند در طول سال شکوفا شود. و در مقایسه با بقیه گیاهان گل‌دار، این گیاه …

پرورش بنفشه آفریقایی ادامه »