اموزش تولید علوفه هیدروپونیک بدون دستگاه

اموزش تولید علوفه هیدروپونیک بدون دستگاه

 اموزش تولید علوفه هیدروپونیک بدون دستگاه علوفه سبز برای تغذیه دام ضروری است، اما کاهش دسترسی به زمین و کمبود آب، تولید مقدار مورد نیاز علوفه سبز در طول سال مشکل شده است. همچنین کمبود علوفه با کیفیت مانع رشد تولید و تکثیر دام می شود. علوفه هیدروپونیک با رشد بذر بدون خاک و با …

اموزش تولید علوفه هیدروپونیک بدون دستگاه ادامه »