معیار لوکس و پار در نور رشد چقدر مهم است؟

معیار لوکس و پار در نور رشد چقدر مهم است؟

نور رشد

در بحث گلخانه پارامتر‌های زیادی وجود دارد. که نور رشد یکی ان‌ها است. ایا نور رشد ما توان کافی برای رشد گیاه را دارد؟ ایا باپیشرفت تکنولوژی ایا نور رشد جایگدین مناسبی برای نور خورشید است؟ ایا هر نور رشدی را در گلخانه می‌توان جایگذین نور خورشید کرد؟ در این‌جا درمورد پارامتر لوکس و پار صحبت می‌شود. که یکی از ویژگی‌های نورشد است

لوکس

واحد استاندار اندازه گیری روشنایی و نور در دستگاه SI لوکس می‌باشد. یک لوکس شدت روشنایی از یک منبع نور در یک فاصله مشخص است. برای مثال نور ماه کامل در آسمان بدون ابر یک لوکس محسوب می شود. واحد اندازه گیری مقدار نور یک منبع نور را لومن می گویند. یک لوکس شدت نور با یک لومن نور برابر است. که به یک متر مربع از سظح زمین تابانده می شود. بنابراین اگر 10000 لومن نور به یک سطح یک متری تابانده شود شدت روشنایی 10000 لوکس به دست می اید ولی اگر به یک سطح 10 متریتابانده شود مقدار 1000 لوکس به دست می اید. اگر به دنبال این هستید که چه ال ای دی و پروژکتوری مناسب است. باید مقدار لوکس و فضای مورد استفاده در نظر بگیریم.

نور مکمل گلخانه

PARچیست؟ چرا PAR برای رشد گیاه شما مهم است؟

PAR مخفف تابش فعال فتوسنتزی است. این به طور خاص به طول موج‌های نور مرئی اشاره می کند که عمدتاً توسط گیاهان سبز برای تغذیه کلروفیل تغذیه کننده گیاهان استفاده می شود. ممکن است مدیران امکانات داخلی پرورش گیاهان وسوسه شوند که تمام طول موج های نور را افزایش دهندPAR را به حداکثر برسانند و بنابراین رشد گیاه را تشویق کنند. این استراتژی ممکن است workاما این مدیران می توانند با کنترل غلظت نسبی طول موج های مختلف نور مرئی در امکانات در حال رشد خود با طیفی که به طور خاص برای تغذیه گیاهان در هر مرحله از چرخه رشد تنظیم شده است ، به رشد بهتری برسند. این روش Optic PAR to برای تنظیم دقیق طیف رنگ نور شما برای حداکثر PAR برای رشد و عملکرد است.

پارمتر

پارمتر یا فتوسنتز متر شدت نوری که گیاهان برای فتوسنتز نیاز دارند را اندازه گیری می کند و دستگاهی که با آن می توان مقدار نور تاثیر گذار در رشد گیاهان اندازه گیری کرد پار متر است. طیف های بین ۴۰۰-۷۰۰ نانومتر مقدار طیف مناسب برای تغذیه گیاهان است.

در گذشته ما همیشه میزان نور را در گلخانه ها بر حسب لوکس بیان می کردیم

Lux یا Lumens اندازه گیری نور درک شده توسط چشم انسان است که معمولاً در برابر نور سفید واکنش نشان می دهد.

 چشم ما دارای 3 گیرنده برای نور است ،  S,M و L ، که عمدتا در نور آبی ، سبز و زرد واکنش نشان می دهند.

برای سطح نور رشد در قسمت لوکس ما نمی‌توانیم هماتتد گذشته عمل کنیم، چون در چراغ‌های رشد تولید کلروفیل در گیاهان با فوتون‌های ابی و قرمز است.

بنابراین اندازه گیری جدید بر حسب میکرومول بر متر بر ثانیه بیان می شود و شامل تمام فوتون های نوری از 400 نانومتر تا 700 نانومتر است.

شار فوتون فتوسنتز (PPF)

PPF یا Photon Flux عبارت است از میزان کل نور در ناحیه PAR که در هر ثانیه توسط یک منبع نور تولید می شود.

بنابراین PPF “فوتونهای فعال فتوسنتزی ساطع شده از سیستم روشنایی در ثانیه” را اندازه گیری می کند که بر حسب میکرو مول بر ثانیه بیان می شود.

با استفاده از PPF در چراغ های رشد، می توانید محاسبه یا برآورد کنید که به چند لامپ در منطقه نیاز دارید تا به میزان نور مورد نیاز خود در گیاهان برسید.

امروزه وزن تمام فوتون ها در طیف کل برابر است ، بنابراین مقایسه مقادیر تا حدودی دشوار است

فتوسنتز کل طیف با شمارش فوتون ها در ناحیه فعال به طور مساوی وزن می شود (PAR)

یک پرورش دهنده حرفه ای که به حداکثر عملکرد علاقه مند است ، ابتدا باید تعیین کند که سیستم نوری رو به رشد تأسیسات ، غلظت نسبی صحیح طول موج نور را برای مطابقت با نیازهای گیاهان در زمان های خاص چرخه رشد ایجاد می کند. این طیف رنگی را می توان توسط مهندسینی که در حوزه برق، الکترونیک و فوتونیک تخصص دارند تنظیم کرد تا حداکثر مزیت را برای محصول خاص شما داشته باشد.  در گام بعدی بایستی مطمئن شوید تا گیاهان شما نور کافی را دریافت می‌کنند و در بهینه‌ترین حالت خود هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

اشتراک در مجله اسمایلی فارم