مقایسه‌ی سودآوری کشت خاکی و کشت هیدروپونیک

مقایسه‌ی سودآوری کشت خاکی و کشت هیدروپونیک

این سوال برای بسیاری از کشاورزان وجود دارد که سودآوری کشت خاکی بهتر است یا سودآوری روش‌هایی که به خاک احتیاج ندارند. از آن جایی که بسیاری از ملاحظات مربوط به گیاهان مانند بیماری‌های گیاهان و آفت‌ها در روش‌های بدون خاک کمتر است این نوع از کشت برای کشاورزان جذاب می‌باشد و شاید مهم‌ترین سوالی که وجود دارد در مورد سودآوری این روش ها در مقایسه با روش‌های خاکی باشد.

Per Álvaro Villalba ، یک متخصص کشت هیدروپونیک می‌گوید: “محصولات بدون خاک در سال اول محصولی تا 50٪ بیشتر را ارائه می دهند. از طرفی، تولیدات هیدروپونیک به سرمایه گذاری اولیه بیشتری نیاز دارند، اما به سرعت این هزینه جبران می‌شود.”

برای بررسی سودآوری روش‌های خاکی و بدون خاک، ما قصد داریم یک مورد خاص از یک شرکت در پرو را تجزیه و تحلیل کنیم، پروژه‌ای که به طور کامل توسعه یافته و تولید زغال اخته هیدروپونیک را از ابتدا آغاز کرده است. تصمیم گرفته شد که بخشی از تولید در خاک و بخشی به روش هیدروپونیک باشد، تا آزمایش و تصمیم‌گیری شود که کدام روش در مزارع بزرگتر استفاده شود. با نتایج به دست آمده‌، هزینه‌های مشاهده شده به شرح زیر است:

اسمایلی فارم سرمایه گذاری

این هزینه ها شامل همه چیز از آماده‌سازی خاک گرفته تا احتیاجات گیاه تا نیروی کار است. توجه به این نکته مهم است که در خاک تراکم کاشت 3000 بوته در هکتار و در هیدروپونیک 5000 بوته در هکتار بود، بنابراین هزینه گیاهان تقریباً دو برابر است.

پس از اجرای هر دو روش کشت، مرحله تولید آغاز شد. وقتی زمان برداشت شد، درآمد هر هکتار در 3 سال اول به شرح زیر بود:

درامد هر هکتار

محاسبه درآمد با دانستن تولید به دست آمده و قیمت های فصلی خارج از کشور به عنوان مرجع قرار گرفته است. در این تولید، درآمد مزارع هیدروپونیک در سال اول 50٪ بیشتر از مزارع خاکی بود.

* ما در مورد تولیدی با خاک مناسب صحبت می‌کنیم که در آن کشاورز که از مزایای هیدروپونیک آگاه بود و می‌خواست این نتایج را تأیید کند.

چرا در این چند سال اول چنین بازده خوبی داشته است؟

بستری که به واسطه‌ی روش هیدروپونیک در اختیار گیاه قرار می‌گیرد، محیط رشد مناسب‌تری نسبت به خاک در اختیار گیاه قرار می‌دهد. در روش هیدروپونیک در ابتدا، در زمان کاشت تنشی به گیاه وارد نمی‌شود، زیرا بستری که در اختیار گیاه برای رشد قرار می‌گیرد تقریبا مشابه با همان بستری است که تا مرحله‌ی نشا در آن قرار داشت. این باعث می شود که گیاه نسبت به روش خاکی با حالت بهینه‌تری شروع به رشد کند. علاوه بر این، در محفظه‌های هیدروپونیک، ریشه ها بسیار سریع‌تر و قوی‌تر رشد می‌کنند. این رشد اولیه ریشه‌ها باعث می‌شود که در سال‌های اولیه روش هیدروپونیک بازدهی بالاتری نسبت به روش خاکی داشته باشد. اما در سال‌های بعدی چون ریشه‌ها در بستر خاکی نیز به اندازه‌ی مناسب رشد داشته‌اند، بازدهی روش خاکی به روش هیدروپونیک نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود. اما همچنان سودآوری روش هیدروپونیک به علت تولید بیشتر با این روش بیشتر خواهد ماند.

سوداوری بلند مدت

در روش هیدروپونیک علاوه بر سود‌آوری بیشتر جنبه‌ها مثبت دیگری نیز وجود دارد. اگر چه هزینه‌های راه‌اندازی اولیه‌ی بالایی در روش هیدروپونیک وجود دارد اما با استفاده از فناوری‌های جدید میزان مصرف منابع اولیه مانند آب و کود بهینه می‌گردد به طوری که مصرف آب تا 95 درصد کاهش می‌یابد. همچنین در روش هیدروپونیک بسیاری از بیماری‌ها و آفات مربوط به خاک وجود ندارد، در نتیجه میزان مصرف سموم و آفت‌کش‌ها بسیار کم می‌شود و محصول نهایی از کیفینت بالاتری از نظر بهداشتی برخوردار خواهد بود.

این سوال برای بسیاری از کشاورزان وجود دارد که سودآوری کشت خاکی بهتر است یا سودآوری روش‌هایی که به خاک احتیاج ندارند. از آن جایی که بسیاری از ملاحظات مربوط به گیاهان مانند بیماری‌های گیاهان و آفت‌ها در روش‌های بدون خاک کمتر است این نوع از کشت برای کشاورزان جذاب می‌باشد و شاید مهم‌ترین سوالی که وجود دارد در مورد سودآوری این روش ها در مقایسه با روش‌های خاکی باشد.

Per Álvaro Villalba ، یک متخصص کشت هیدروپونیک می‌گوید: “محصولات بدون خاک در سال اول محصولی تا 50٪ بیشتر را ارائه می دهند. از طرفی، تولیدات هیدروپونیک به سرمایه گذاری اولیه بیشتری نیاز دارند، اما به سرعت این هزینه جبران می‌شود.”

برای بررسی سودآوری روش‌های خاکی و بدون خاک، ما قصد داریم یک مورد خاص از یک شرکت در پرو را تجزیه و تحلیل کنیم، پروژه‌ای که به طور کامل توسعه یافته و تولید زغال اخته هیدروپونیک را از ابتدا آغاز کرده است. تصمیم گرفته شد که بخشی از تولید در خاک و بخشی به روش هیدروپونیک باشد، تا آزمایش و تصمیم‌گیری شود که کدام روش در مزارع بزرگتر استفاده شود. با نتایج به دست آمده‌، هزینه‌های مشاهده شده به شرح زیر است:

این هزینه ها شامل همه چیز از آماده‌سازی خاک گرفته تا احتیاجات گیاه تا نیروی کار است. توجه به این نکته مهم است که در خاک تراکم کاشت 3000 بوته در هکتار و در هیدروپونیک 5000 بوته در هکتار بود، بنابراین هزینه گیاهان تقریباً دو برابر است.

پس از اجرای هر دو روش کشت، مرحله تولید آغاز شد. وقتی زمان برداشت شد، درآمد هر هکتار در 3 سال اول به شرح زیر بود:

محاسبه درآمد با دانستن تولید به دست آمده و قیمت های فصلی خارج از کشور به عنوان مرجع قرار گرفته است. در این تولید، درآمد مزارع هیدروپونیک در سال اول 50٪ بیشتر از مزارع خاکی بود.

* ما در مورد تولیدی با خاک مناسب صحبت می‌کنیم که در آن کشاورز که از مزایای هیدروپونیک آگاه بود و می‌خواست این نتایج را تأیید کند.

چرا در این چند سال اول چنین بازده خوبی داشته است؟

بستری که به واسطه‌ی روش هیدروپونیک در اختیار گیاه قرار می‌گیرد، محیط رشد مناسب‌تری نسبت به خاک در اختیار گیاه قرار می‌دهد. در روش هیدروپونیک در ابتدا، در زمان کاشت تنشی به گیاه وارد نمی‌شود، زیرا بستری که در اختیار گیاه برای رشد قرار می‌گیرد تقریبا مشابه با همان بستری است که تا مرحله‌ی نشا در آن قرار داشت. این باعث می شود که گیاه نسبت به روش خاکی با حالت بهینه‌تری شروع به رشد کند. علاوه بر این، در محفظه‌های هیدروپونیک، ریشه ها بسیار سریع‌تر و قوی‌تر رشد می‌کنند. این رشد اولیه ریشه‌ها باعث می‌شود که در سال‌های اولیه روش هیدروپونیک بازدهی بالاتری نسبت به روش خاکی داشته باشد. اما در سال‌های بعدی چون ریشه‌ها در بستر خاکی نیز به اندازه‌ی مناسب رشد داشته‌اند، بازدهی روش خاکی به روش هیدروپونیک نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود. اما همچنان سودآوری روش هیدروپونیک به علت تولید بیشتر با این روش بیشتر خواهد ماند.

در روش هیدروپونیک علاوه بر سود‌آوری بیشتر جنبه‌ها مثبت دیگری نیز وجود دارد. اگر چه هزینه‌های راه‌اندازی اولیه‌ی بالایی در روش هیدروپونیک وجود دارد اما با استفاده از فناوری‌های جدید میزان مصرف منابع اولیه مانند آب و کود بهینه می‌گردد به طوری که مصرف آب تا 95 درصد کاهش می‌یابد. همچنین در روش هیدروپونیک بسیاری از بیماری‌ها و آفات مربوط به خاک وجود ندارد، در نتیجه میزان مصرف سموم و آفت‌کش‌ها بسیار کم می‌شود و محصول نهایی از کیفینت بالاتری از نظر بهداشتی برخوردار خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

اشتراک در مجله اسمایلی فارم