مزایا و معایب کشت هیدروپونیک

مزایا و معایب کشت هیدروپونیک

مزایا و معایب کشت هیدروپونیک اسمایلی فارم

مزایا و معایب کشت هیدروپونیک

گیاهان طی فرآیندی به نام فتوسنتز رشد می‌یابند. در این فرآیند از نور خورشید و ترکیبات شیمیایی موجود در برگ هایشان به نام کلروفیل استفاده می‌کنند. با انجام این فرآیند گاز کربن دی اکسید و آب تبدیل به گلوکز و اکسیژن می‌شود. همان طور که مشخص است در این معادله اثری از خاک وجود ندارد. این معادله اثبات می‌کند که بدون وجود خاک نیز فرآیند فتوسنتز و رشد گیاه قابل انجام است. تنها کافی است ریشه‌ها در یک محلول مغذی باشند و مواد مورد نیاز را دریافت کنند. این پایه‌ی اصلی مفهوم هیدروپونیک است.

چرا گیاهان را به صورت هیدروپونیک رشد می‌دهیم؟

کشت هیدروپونیک نسبت به روش کشت در بستر خاک مزایای بسیار زیادی دارد. بعضی از کشاورزان به روش هیدروپونیک به این نتیجه رسیده‌اند که کشت هیدروپونیک در مقایسه کشت خاکی ثمردهی بیشتری دارد. زیرا در روش هیدروپونیک ریشه گیاهان به طور مستقیم در محلول مغذی قرار می‌گیرد و آن‌ها مواد مورد نیاز خود را به صورت بسیار راحت‌تری دریافت می‌کنند. در نتیجه در این حالت به ریشه کوتاه‌تری نیز احتیاج دارند. در صورتی که در بستر خاکی رسیدن مواد مورد نیاز گیاه نیازمند ریشه بلندتری است که بسیاری از مواد دریافت شده نیز صرف رشد این ریشه می‌شود. از طرفی با ریشه کوچک‌تر شما می‌توانید در فضای کمتری تعداد بیشتری گیاه پرورش دهید و ثمردهی زمین بالاتر باشد. در نتیجه با این روش گلخانه‌های کوچک، گلخانه‌های محیط بسته، باغچه‌های خانگی و کشت عمودی ممکن شده است. سرعت رشد گیاهان نیز با کشت هیدروپونیک سریع‌تر است. آفات بسیاری نیز در خاک وجود دارد. پس استفاده نکردن از خاک نیز باعث ایجاد سیستم رشد بهداشتی‌تری می‌شود و مشکلات بیماری را نیز کاهش می‌دهد. از آن جایی که روش هیدروپونیک در مکان‌های سربسته استفاده می‌شود، در نتیجه در تمام طول سال نیز می‌توان با استفاده از این روش به کشت محصول پرداخت. استفاده از اتوماسیون نیز باعث می‌شود که کنترل محیط کشت به راحتی صورت گیرد.

البته کشت هیدروپونیک معایبی نیز دارد. از جمله معایب این روش می‌توان به قیمت بالای تجهیزات مورد نیاز مانند کانتینرها، چراغ ها، مواد مغذی و سایر موارد اشاره نمود. در روش خاکی گیاهان بیشتر به خاک اتکا دارند و می‌توانند خود را با محیط تطبیق دهند و اگر مدتی از آن ها غافل شوید مشکل خاصی پیش نخواهد آمد. اما در روش هیدروپونیک نظارت کامل بر گیاهان لازم است. همواره باید چک شود که آیا نیازهای گیاه برای رشد برآورده می شود یا خیر. مورد بعدی این است که چون گیاهان رشد یافته به روش هیدروپونیک ریشه کوچکی دارند و این ریشه در بستر مایع است، با رشد میوه یا گیاه ممکن است تکان بخورد و ریشه از جای خود خارج شود. پس نیاز به ساختن تکیه‌گاه‌های مناسب نیز دارد.

منبع :

https://www.explainthatstuff.com/hydroponics.html

اشتراک در مجله اسمایلی فارم